Duurzaamheid

 

Wat we als mens doen, heeft een groot effect op onze leefomgeving. Bij LDM zijn we ons daar zeer van bewust. Wij beseffen ons terdege dat we voor onze activiteiten zijn aangewezen op schaarse hulpbronnen. Als producent van messing- en bronzen halffabrikaten, hebben we ons dan ook tot taak gesteld de milieueffecten van onze activiteiten de komende jaren steeds verder te verkleinen. Uiteindelijk moet dit zelfs leiden tot een positief milieueffect. Een bijzonder ambitieuze en vooruitstrevende doelstelling. Dat kunnen we natuurlijk niet van vandaag op morgen bereiken en al helemaal niet alleen.
Daar hebben we de hulp van onze leveranciers, onze mensen, onze omgeving en onze klanten bij nodig. Samen met onze leveranciers en andere betrokkenen streven we erna om de verbetering van onze duurzaamheidprestaties met betrekking tot de supply chain, zowel vanuit milieuoogpunt, als vanuit een sociaal economisch perspectief, te verbeteren.

 

Duurzaamheid met inhoud

Wij zorgen er voor dat de milieueffecten van onze producten gedurende hun levenscyclus zo gering mogelijk zijn. Wij ontwikkelen producten die langer meegaan, ontwerpen nieuwe legeringen die zo mogelijk vrij zijn van schadelijke zware metalen, gebruiken bijna uitsluitend secundaire grondstoffen, letten scherp op energieconsumptie en nemen onze materialen aan het einde van hun gebruikscyclus terug voor re- en upcycling. Wij sporen onze medewerkers aan om op een milieubewuste manier te werken.
Onze productielocatie is ISO 14001 gecertificeerd en LDM heeft in 2011 het strenge ISO/TS 16949 certificaat  behaald. Wij controleren processen constant op kwaliteit en effectiviteit. Voortdurende verbetering is een vast onderdeel van onze werkmethoden.

 

Klimaat en Energie

We zullen met behulp van vooruitstrevende technieken steeds de CO2-voetafdruk van onze activiteiten bepalen en deze waar mogelijk verkleinen. Ons streven is uiteindelijk te komen tot een positief milieueffect. Daarnaast heeft LDM zich verbonden aan middels het EEP plan 2017-2020 om de komende jaren de energieconsumptie per geproduceerde eenheid te verminderen.

 

Sociale verantwoordelijkheid

LDM is een prettig en veilig bedrijf om voor te werken. Wij willen dan ook dat ons bedrijf een positief effect heeft op onze klanten, onze leveranciers en onze buren. Wij staan bekend als een eerlijke en ethisch opererende partner, een uitstekende werkgever en een verantwoordelijke buurman. Onze productielocatie is ISO 18001 gecertificeerd.

 

Afval en recycling

LDM gebruikt voor de productie van haar messing- en bronzen halffabrikaten voor ruim 98% secundaire grondstoffen. Volledige re- en zelfs upcycling van materialen is daarmee zo goed als een feit. Daarnaast bekijkt LDM steeds de door haar geproduceerde afvalstromen. Een van de ambities op korte termijn betreft het in huis verwerken van metaalhoudende afvalstromen. Uitgangspunt hierbij is dat de metaalfractie weer geheel in het productieproces kan worden opgenomen.


Home  |  Contact  |  Sitemap  | 
LDM B.V.
Lipsstraat 44, 5151 RP Drunen, The Netherlands
PO Box 42 , 5150 AA Drunen, The Netherlands
Tel.: +31 416 389 911 fax: +31 416 378 655
Email: sales.ldm@ldmbrass.com
Naar boven